Er zijn na de bevalling een aantal belangrijke dingen die geregeld moeten worden:

Geboorte-aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet een baby bij de burgerlijke stand van het gemeentehuis aangegeven worden. In principe moet de vader dit doen. Hiervoor zijn legitimatie, bewijs van naamgeving en/of erkenning en eventueel het trouwboekje nodig. Er kan in de gemeente Hardenberg ook online aangifte gedaan worden met je Digi-D. Hierna moet er dan nog wel een handtekening in het gemeentehuis gezet worden. Als je in het ziekenhuis bevallen bent is het mogelijk om van daaruit via een speciale tablet aangifte te doen.

Ziektekostenverzekering

Aanmelden van de pasgeborene bij de ziektekostenverzekering, doe dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken.

Gezamenlijk gezag

Als jullie niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag. Willen jullie gezamenlijk gezag krijgen over je kindje, dan moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De vader moet jullie kind dan al wel eerst erkend hebben.

Voogdij

Als je net ouders bent geworden sta je er liever niet bij stil, maar het kan voorkomen dat er iets met jullie gebeurt waardoor jullie kind alleen achterblijft. Als de voogdij niet geregeld is in dat geval dan wordt de zorg van jullie kind door de Kinderbescherming overgenomen. Zij beslissen mee wie de voogdij krijgt. Om moeilijkheden voor nabestaanden te voorkomen is het goed om zelf een voogd te regelen voor je kind(eren).