• Consult lactatiekundige op de praktijk; inclusief wegen en beoordeling lipbandje en tongriem

          €60,- per uur

  • Consult lactatiekundige thuis; inclusief wegen en beoordelen lipbandje en tongriem

          €80,- per uur

  • Consult wegen op de praktijk                                                                                                        

          €10,-

  • Consult beoordelen lipbandje en tongriem op de praktijk                                                        

          €15,-

  • Telefonisch consult     

           €10.- per 10m

  • Voorlichtingsavond                                                                                                                         

          gratis

  • Borstvoedingscursus op maat                                                                                                      

 

Veel verzekeraars vergoeden lactatiekundige hulp/zorg wel vanuit een zorgverzekering met aanvullende dekking.

Een of meer van de volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

  1. De lactatiekundige is een erkend International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).
  2. Er is een doorverwijzing van de huisarts, een verloskundige of een consultatiebureau-arts (CB-arts) naar een lactatiekundige IBCLC. Deze verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats via het verwijzingsprotocol.