Prenatale screening

Al vroeg in je zwangerschap kan je laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat je kindje down-, edwards- of patausyndroom heeft. Tijdens de intake zullen we je hierover informeren en vragen of je er meer over wilt weten.

Er zijn vroeg in de zwangerschap een aantal opties:

  1. NIPT: is een bloedonderzoek van de zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed en kan op basis daarvan zien of er een vermoeden op een syndromale afwijking bestaat. Het DNA dat in het bloed onderzocht wordt is DNA van de placenta en dat is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.
  2. 13 weken-echo (ETSEO): Tussen de 12+3 en 14+3 weken kan je er voor kiezen deel te nemen aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek (IMITAS-studie) waarbij er een medisch onderzoek plaats vindt naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Dit onderzoek lijkt veel op de 20 weken echo. Beide onderzoeken vullen elkaar, ze vervangen elkaar niet.
  3. 20 weken echo (TTSEO): Tussen de 18 en 22 weken kan je er voor kiezen om een structureel echoscopisch onderzoek uit te laten voeren; dit is de 20-wekenecho. Bij dit echoscopisch onderzoek wordt er gekeken naar structurele (lichamelijk) afwijkingen bij het ongeboren kind. Dit onderzoek lijkt veel op de 13 weken echo. Beiden vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.

Wil je meer informatie of je alvast voorbereiden op de intake kijk een op pns.nl

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek betekent het verrichten van onderzoek naar aangeboren afwijkingen van de baby tijdens de zwangerschap. Meestal gaat het dan om de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest. Enkele redenen om in aanmerking te komen voor prenatale diagnostiek:

  • jij of de vader van de baby is drager van een chromosoomafwijking
  • een broer of zus van de baby heeft een chromosoomafwijking
  • bij de NIPT is gebleken dat er een verhoogde kans bestaat op een kindje met een chromosoomafwijking
  • na aanleiding van de 13 of de 20 weken echo is er een verdenking ontstaan dat jullie kindje mogelijk een chromosoomafwijking heeft.
  • een ICSI-zwangerschap of een ICSI-zwangerschap na embryoselectie