Een miskraam is het verlies van een zwangerschap voor 16 weken. Dit komt voor bij 1 op de 10 zwangerschappen. De meeste miskramen vinden plaats in de eerste zwangerschapsweken. Hoe verder de zwangerschap gevorderd, hoe minder kans op een miskraam.

In de meeste gevallen is een miskraam niet te voorkomen. Een miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning zoals sporten, werken, vrijen, paardrijden, motorrijden enzovoorts. Wel kunnen roken, alcohol, drugs en bepaalde medicijnen de kans op een miskraam verhogen. Ook neemt de kans op een miskraam toe naarmate de leeftijd van de vrouw hoger is.

Lees voor meer informatie ook deverloskundige.nl

Een miskraam kan zich in verschillende vormen voordoen (we maken hieronder gebruik van de algemeen gebruikte medische terminologie, ook onder zorgverleners, ondanks dat deze als niet correct, accuraat of prettig kunnen worden ervaren):

Spontane abortus

We spreken van een spontane abortus wanneer je een miskraam krijgt die vanzelf loskomt, dit begint vaak met bloedverlies en/of buikpijn. Vaak zien we dat met het vorderen van de zwangerschap zowel de hoeveelheid bloedverlies als de hoeveelheid buikpijn toenemen. Meestal houden de ergste klachten 24-48 uur aan en zijn deze vergelijkbaar met of erger dan een zware ongesteldheid. Maar zelfs bij een (hele) vroege miskraam kan je 24-48 uur erg veel bloedverlies en buikpijn hebben. Na 24-48 uur horen je klachten minder te worden. Je mag paracetamol gebruiken tegen de pijn volgens normale dosering. Als je vragen hebt, twijfelt, je krijgt koorts of je klachten worden niet minder kan je altijd contact opnemen met ons op 06-51102789.

Lege vruchtzak / windei / blighted ovum

Wanneer er sprake is van een blighted ovum is er al heel vroeg in de zwangerschap iets misgegaan in de ontwikkeling. De groei van de zwangerschap is gestopt al voordat er een embryo is ontwikkeld. Op de echo is dan alleen een vruchtzak zichtbaar.

Missed abortion

Bij een missed abortion is de groei van de zwangerschap iets verder gekomen dan bij een blighted ovum.
Er is nu wel een embryo zichtbaar op een echo, maar er is geen hartactie meer. Meestal is het embryo ook kleiner dan je op basis van de zwangerschapsduur zou verwachten.