Welkom

Welkom bij Verloskundigen Praktijk Hardenberg!

Op deze website is informatie over onze praktijk en globale informatie over de periode van zwangerschap tot na de bevalling te vinden. Het is onmogelijk om op deze website alle specifieke vragen en problemen te beantwoorden. Daarom willen we benadrukken dat bij vragen en problemen te allen tijde contact opgenomen kan worden met de praktijk.

In de meeste gevallen zal er tijdens de zwangerschap sprake zijn van een aanstaande moeder én vader. Er zijn echter uitzonderingen waardoor er geen sprake is van een partner. Mocht dit het geval bij jou zijn, dan hopen we dat je het ons niet kwalijk neemt dat we op deze site vaak spreken over moeder én vader en jullie in plaats van jij.

De verloskundigen in onze praktijk staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dit is een manier om de kwaliteit van verloskundige zorg te waarborgen en te controleren.


De gratis App van onze praktijk is hier te vinden:

Nieuws

NIPT test per 1 april

Vanaf 1 april is de NIPT test in Nederland beschikbaar als eerste screeningstest naar het Down-, Edwards-, of Patausyndroom

Een zwangere vrouw kan in het begin van haar zwangerschap kiezen of ze prenatale screening naar het Down-, Edwards- of Patausyndroom wil laten doen. Tot 1 april bestond deze screening uit de combinatietest. Vanaf 1 april krijgt ze er een optie bij als keuze: de NIPT test. Lees hier meer.

HIP studie

Vanaf 1 maart nemen wij deel aan de HIP-studie. Alle zwangeren die Rhesus D en/of Rhesus c negatief zijn zullen we rond 24 weken benaderen voor deelname.
Kijk voor meer inormatie op: www.hipstudie.nl

Voorlichtingsavonden

De volgende voorlichtingsavonden staan gepland op woensdagen 21 juni, 20 september en 29 november 2017. 
Lees hier verdere informatie over de invulling van de voorlichting.

Verloskundigen Praktijk Hardenberg
de Brink 17E
7771 BA Hardenberg
0523 - 265393